De tweede groep mensen gaat dit in de praktijk toepassen en ervaren

In de tweede helft van 2019 liep een pilot project met de naam MyCardio, bedoeld om ervaring op te doen met deze vorm van zelfonderzoek, ook wel genoemd "citizen science". Het project is bedoeld voor mensen met cardiovasculair risico door aderverkalking, ook wel atherosclerose genoemd, al dan niet samengaand met hartklachten zoals boezemfibrilleren. Het gaat dus om mensen met risico op een cardiovasculair incident en hartpatiënten die een herhaling van hun incident willen voorkomen.

Kernvraag voor elke deelnemer is: met welke leefstijlinterventies kan ik de kwaliteit van mijn hart en aderen verbeteren? Jij bepaalt, eventueel geadviseerd door jouw behandelend arts of therapeut, wat je wil uitproberen.

Gedurende een aantal maanden houd je bij in hoeverre het lukt om je voorgenomen leefstijl te volgen. Ook meet je regelmatig een aantal waarden die een betrouwbare indicatie geven van jouw vaat-gezondheid. Beide houd je bij in jouw digitale gezondheidsomgeving. Gemonitord wordt bij voorkeur:

  • Effectwaarden (zoals ontstekingswaarde hsCRP, vaat-elasticiteit, bloeddruk, etcetera)
  • Leefstijlgegevens (zoals beweging/stappenteller, voeding, slaap en al wat te meten/registreren is via wearables).

Met deze data onderzoekt een data scientist wat individueel het effect is van de maatregelen. De uitkomsten en ervaringen van alle deelnemers worden anoniem gebundeld en in anoniem-collectieve vorm teruggekoppeld aan de direct betrokken partijen.

Het eerste pilot project is afgesloten en de ervaringen zijn geëvalueerd. Belangrijkste uitkomst: de uitgeprobeerde manier van werken en denken, met de patient in de regie, heeft de toekomst. Maar ook: er moeten nog vele ervaringen volgen voordat iedereen dit ervaart als een logische en normale gang van zaken. De pilot heeft daarmee een goede basis gelegd voor vervolg. 

Dat vervolg vindt plaats in 2021. In overleg met onder meer de Harteraad zullen de ervaringen worden gebruikt voor een verdere stap vooruit in leefstijl-initiatief en zelfonderzoek. 

Je kunt je aanmelden voor dit vervolg. Wat het project van 2021 inhoudt en wat jij zelf daaraan zou kunnen hebben, kun je lezen in deze informatiefolder.

Word je óók enthousiast bij de gedachte dat je je gezondheid meer in eigen hand gaat nemen? Meld je dan aan voor deelname. De digitale startbijeenkomst is gepland op 8 maart 2021, 's avonds van 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur. Na je aanmelding krijg je nadere informatie een een videlink waarmee je kunt meedoen.

Aanmelden kan via het formulier rechts op deze pagina.

Welkom!